BIBLIOGRAPHY

Please note that the aim of the project is not to establish the full bibliography of all related scholarly literature.

academic publications in which the signatures of the relevant deliberations are mentioned or their texts partially or fully transcribed

Beritić 1955
Lukša Beritić, Utvrđenja grada Dubrovnika, Zagreb, 1955
Beritić 1956
Lukša Beritić, Ubikacija nestalih građevinskih spomenika u Dubrovniku, Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji 10 (1956) 15–83.
Beritić 1958
Lukša Beritić, Urbanistički razvitak Dubrovnika, Zagreb, 1958 / See map at: Beritic_1958
Fisković 1947
Cvito Fisković, Naši graditelji i kipari XV. i XVI. stoljeća u Dubrovniku, Zagreb, 1947
Fisković 1955
Cvito Fisković, Prvi poznati dubrovački graditelji, Dubrovnik, 1955
Grujić, Zelić 2011
Nada Grujić, Danko Zelić, The Palace of Duke Sandalj Hranić in Dubrovnik, Dubrovnik Annals 15 (2011) 7-66
Han 1979
Verena Han, Arhivska građa o staklu i staklarstvu u Dubrovniku (XIV-XVI vek), Beograd 1979
Jeremić, Tadić 1940
Risto Jeremić, Jorjo Tadić, Prilozi za istoriju zdravstvene kulture starog Dubrovnika III, Beograd 1940

academic publicaions (with the abovementioned) used for mapping

Libri domorum
Irena Benyovsky Latin, Danko Zelić, Knjige nekretnina dubrovačke općine (13.-18. st.) – Libri domorum et terrenorum communis Ragusii deliberatis ad affictum (seac. XIII-XVIII) I, Zagreb – Dubrovnik 2007
Peković 1998
Željko Peković, Dubrovnik: Nastanak i razvoj srednjovjekovnoga grada, Split, 1998
Rudić 2008

Srđan Rudić, O kući Hrvoja Vukčića Hrvatinića u Dubrovniku, Historijski časopis LVI (2008) 353-369

other academic publications quoted on website

Grujić 1995
Nada Grujić, Kuća »savršenog trgovca« po Benediktu Kotruljeviću, Dubrovnik 6 (1995), 4,  198-212
Grujić 2006
Nada Grujić, Benedikt Kotruljević o vili, Kultura ladanja [Zbornik »Dana Cvita Fiskovića« I], (ur.) Nada Grujić, Zagreb, 2006, 41-50
Grujić 2012
Nada Grujić, Studio u dubrovačkim kućama prve polovice 15. stoljeća, Radovi Instituta za povijest umjetnosti 36 (2012), 43-52
Principe 1991
Ilario Principe, Tri neobjavljene karte Dubrovnika iz XVI.- XVII. st., Dubrovnik 1 (1991), 191-202